Spellingplank

In nrc.next van 18 augustus slaat columnist Ilja Leonard Pfeijffer de spellingplank mis. Zijn idee dat de spelling af en toe moet worden aangepast omdat anders de kloof met de uitspraak te groot wordt, is niet alleen onjuist maar doet er ook niet toe. De Taalunie is helemaal niet bezig om de spelling aan de uitspraak aan te passen. De wijzigingen van 1995 en 2006 betreffen hoofdzakelijk ingrepen die niet te verdedigen zijn, zoals het vervangen van het trema door een streepje in `reïncarnatie`, en dat in woorden waarvan de uitspraak gelijk is gebleven. Zijn stelling dat de ene spelling niet beter is dan de andere, zou waar kunnen zijn indien het Nederlands nu voor het eerst een spelling kreeg. Maar in een gealfabetiseerde samenleving bezit de bestaande spelling een hogere status dan andere. Het is volkomen logisch dat de taalgebruiker in opstand komt wanneer die norm periodiek en zonder reden wordt ontwricht.

    • G.C. Molewijk Amsterdam