Een verstokte Randstedeling

Nrc.next van vrijdag 18 augustus berichtte over de nieuwe dienstregeling van de NS. Op een aantal punten is dit nadelig voor de reiziger, ”zoals een langere reistijd naar het noorden en oosten van het land”. Betekent dit een langere reistijd van zuid naar noord? Van oost naar zuid, misschien? De berichtgeving van de Volkskrant verschaft duidelijkheid: ”[...] langere reistijden tussen de Randstad en het noorden en oosten van het land”. De zinsnede in de nrc.next kan niet anders dan afkomstig zijn van een verstokte Randstedeling, voor wie het vanzelfsprekend is dat je van of naar de Randstad wilt reizen.

    • Floortje Hanneman Amersfoort