Eén keertje uit met nieuwe cultuurpas

Middelbare scholieren krijgen in 2008 van de overheid een cultuurpas.

Op deze chipknip staat ieder jaar 15 euro tegoed.

Scholieren bekijken de piercing-tentoonstelling in het Haarlemse Teyler’s Museum (2003) Foto Maurice Boyer Amsterdamse Montessori Oost-leerlingen bekijken de Piercing-tentoonstelling in het Haarlemse Teyler's Museum Foto NRC H'Blad, Maurice Boyer 030417 Boyer, Maurice

Scholieren tussen de 12 en 18 jaar krijgen vanaf het schooljaar 2008-2009 een cultuurpas, een soort chipknip waar de overheid jaarlijks 15 euro op zal storten. Dat geld kunnen scholieren besteden aan culturele activiteiten. Dit maakte minister Maria van der Hoeven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, CDA) gisteren bekend tijdens een cultuurdebat op de Amsterdamse Uitmarkt.

Van der Hoeven wil met de cultuurpas bijdragen aan de culturele vorming van middelbare scholieren. Zij kunnen zelf kiezen bij welke instellingen ze de pas willen gebruiken. „Concertzalen, musea, bioscopen of theaters. Wij willen kinderen niet alleen hoge cultuur opleggen”, aldus de minister.

De cultuurpas is volgens Van der Hoeven een geschikter middel om jongeren met cultuur in aanraking te laten komen dan bijvoorbeeld gratis toegang tot musea, zoals voorgesteld in de motie Nijs (VVD). Van der Hoeven zal deze motie dan ook niet uitvoeren. „De jeugd zal niet gauw naar zo’n vaste collectie van een rijksmuseum gaan, en met die cultuurpas kunnen ze overal terecht.”

Op dit moment krijgen scholieren in de bovenbouw van de middelbare school cultuurvouchers in het kader van het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV). Jaarlijks ontvangen zij 22,50 euro aan bonnen via de organisatie Cultureel Jongeren Paspoort (CJP). Dit kost het rijk 8 miljoen euro per jaar. In 2008 wordt dit bonnensysteem beëindigd omdat het volgens de minister achterhaald is.

Voor de moderne chipknip stelt het rijk opnieuw 8 miljoen beschikbaar, maar volgens Van der Hoeven zit er nog wel rek in dit bedrag. „Het idee is om scholieren nu ook in de onderbouw, dus voor de gehele duur van de middelbare school, een toelage ter beschikking te stellen. Over de hele middelbare schooltijd genomen willen we zo’n 65 tot 75 euro per leerling toekennen.”

CJP is opnieuw een belangrijke kandidaat om de passen te produceren. „Wij hebben alle kennis over jongeren en cultuureducatie al in huis”, zegt Walter Groenen, directeur van CJP. Van der Hoeven: „CJP is enthousiast, maar het is niet zeker dat CJP opnieuw de opdracht krijgt.”

Kees Vendrik van GroenLinks vindt het plan van de minister beneden de maat. „Vijftien euro is een veel te laag bedrag. Daar kun je misschien één keer van naar de bioscoop. Dat bedrag moet minstens vijftig euro zijn.”

Boris van der Ham (D66) is voor de cultuurpas, maar wil ook dat musea voor kinderen tot 18 jaar gratis toegankelijk worden. Van der Hoeven vindt alle kritiek voorbarig. Zij zegt nog twee jaar nodig te hebben om te overleggen met culturele instellingen, gemeenten, de stichting Museumjaarkaart en scholen om het plan definitief vorm te geven. Zij hoopt dat behalve het rijk ook ouders geld op de culturele chipknip van hun kind zullen storten.

    • Laura van Baars