Drie keer zoveel vrouwen als in `90 gepromoveerd

Voorburg, 28 aug. Meer vrouwen zijn de afgelopen vijftien jaar gepromoveerd. In het academisch jaar 2004/2005 was 40 procent van de promovendi een vrouw, meer dan driemaal zoveel als in het collegejaar 1990/1991. Het aantal nieuwe mannelijke doctoren nam met 14 procent toe. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag naar buiten bracht. Onder hoogleraren en andere hogere wetenschappelijke functies blijft het aantal vrouwen nog ver achter, maar onder de promovendi lopen ze hun achterstand in. Vrouwen promoveren vooral op de terreinen gezondheidszorg en welzijn en taalwetenschappen, geschiedenis en kunst.