Correcties & Aanvullingen

Opklaringen

In de rubriek Opklaringen van Marc Chavannes (26 augustus, pagina 14) luidde het slot van de vierde alinea: „In de wereld van de pseudoprivatisering kan de bewindsvrouw niet doen alsof zij er niet over gaat, en de Kamer al helemaal niet.” Dit had moeten zijn: „In de wereld van de pseudoprivatisering kan de bewindsvrouw doen alsof zij er niet over gaat, en de Kamer al helemaal niet.”