Waarde van ouderen niet alleen economisch zien

Net als de topman van de Sociale Verzekeringsbank enige tijd geleden, stelt nu ook het ABP dat de vergrijzing geen probleem is (NRC Handelsblad, 21 augustus). AOW en pensioenstelsel zijn op hun taken berekend en bijzondere maatregelen zijn niet nodig. Toch menen politici en hun entourage ons om onduidelijke redenen steeds weer te kunnen voorrekenen dat de ouderen zo duur zijn, en dat draconische maatregelen onvermijdelijk zijn.

Tot nu toe komen deze mogelijke maatregelen er grotendeels op neer dat de ouderen het zelf maar moeten gaan betalen: langer werken, meer afdragen, en minder inkomsten. Ze hebben dat altijd keurig voor de huidige grijze generatie gedaan, dus waarom zouden ze daar dan niet voor henzelf mee door kunnen gaan? Dat ontlast de generatie die daar weer achteraan komt. Toch?

En zo laten we ons meeslepen door het aan ons opgedrongen economisch verhaal van `de vergrijzing`.

In wezen zou je wat betreft ouderen niet mogen praten in kosten. In alle culturen is het respect voor ouderen een basisnorm.

En er is geen cultuur die dat uitdrukt in wat dat allemaal wel of niet mag kosten. Respect en verzorging voor ouderen is een plicht. Ook in het land van mist en mest.

    • Rob Wildschut Noordwijk