Voor de gezelligheid in studentenvereniging

Het is jammer dat in het artikel `Ontgroenen maakt je cv niet mooier` (NRC Handelsblad, 22 augustus) zo generaliserend over studentenverenigingen wordt gesproken, zeker aangezien het alleen over het Leidse corps gaat.

Ik ben zelf lid van de grootste studentenvereniging in Delft, die overigens niet corporaal is, voor niets anders dan gezelligheid. Het is waar dat ook bij deze vereniging de toenemende studiedruk tot uiting komt in het feit dat besturen en commissies minder makkelijk gevuld worden. Maar een uitspraak die ik op mijn vereniging de laatste tijd nou juist vaak heb gehoord is: `Je doet een commissie toch voor je plezier, niet voor je cv.`

    • Floor Blekxtoon