Vergeet uw haalplicht niet

Een mens vergaart vele polissen en financiële aanspraken. Vaak wordt een deel daarvan uit het oog verloren. Zonde, want met enige doortastendheid kan mogelijk een vergeten pensioen of spaartegoed worden opgeëist.

In de afgelopen jaren hebben verschillende financiële aanbieders de publiciteit gezocht op zoek naar rechthebbenden voor slapende tegoeden. Er liggen in lades in Nederland dus vele polissen die geld vertegenwoordigen.

Met name pensioenaanspraken worden door de tijd heen uit het oog verloren. Niet in de laatste plaats omdat een aanvullend pensioen niet altijd automatisch wordt uitgekeerd, de pensioengerechtigde heeft haalplicht zoals dat in jargon heet.

Wie vermoedt dat er nog pensioengeld uit een eerder arbeidsverleden is, kan met zijn pensioenpolis navraag doen bij de pensioenuitvoerder. Deze stuurt sinds 1952 bij opzegging of ontslag een opgave van de opgebouwde pensioenaanspraken. Sinds 1994 krijgen pensioengerechtigden elk jaar zo’n opgave.

Volgens Anton te Meij van Atem, die zich verdiept in het achterhalen van pensioenaanspraken en verzekeringspolissen, zijn er verschillende kleine pensioenfondsen die nog tegoeden willen uitkeren, maar kan men de eigenaars door bijvoorbeeld verhuizing niet meer vinden. „Zo heb ik hier nog enkele lijsten van voormalige pensioenfondsen met de namen van mensen die nog recht hebben op een pensioen.” Die zijn zich daar vaak niet van bewust, weet Van Meij. Zijn pleidooi voor de instelling voor een Centraal Pensioenregister lijkt door de politiek te worden opgepakt, een vergelijkbaar register is er al wel voor testamenten.

Tot die tijd zal de pensioengerechtigde in veel gevallen zelf op zoek moeten gaan. Ontbreekt de polis dan kan met naam, geboortedatum en periode waarin bij de werkgever werd gewerkt vaak in de bedrijfsarchieven een vergeten pensioen worden getraceerd.

Lastig is het als de werkgever inmiddels overgenomen, gefuseerd of failliet is. Vaak weet de branchevereniging, vakbond of Kamer van Koophandel in de regio waar de pensioenrechten van het bedrijf zijn ondergebracht.

Ook internet biedt soelaas, op de site van De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl) is een overzicht te vinden van rechtsopvolgers van oude (pensioen)verzekeraars. Een uitgebreid opsporingsplan voor oude pensioenen staat op de site van de vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen, www.duidelijkpensioen.nl.

Niet alleen pensioenafspraken behouden hun waarde, dat geldt ook voor verzekeringspolissen en spaarbankboekjes. En vergeet ook de begrafenisfondsen niet waarin in de vorige eeuw door velen voor de uitvaart werd gespaard. Door de consolidatiegolf van de afgelopen decennia in de verzekeringsbranche zijn vele verzekeraars opgegaan in grote maatschappijen. Bij welke daarvan de polis is ondergebracht kan worden gevonden op www.verzekeraars.nl, de website van het Verbond van Verzekeraars.

Ontbreken de gegevens dan kan de bond op verzoek een onderzoek starten. Gaat het om de pensioenpapieren van een overleden familielid, dan zal een verklaring van erfrecht en overlijdensakte moeten worden getoond.

Werken verzekeraars in de meeste gevallen mee aan het uitkeren van vergeten polissen, dat geldt niet altijd voor banken die gevraagd worden naar de tegoeden op oude spaarbankboekjes. Uitgangspunt voor banken is dat elke claim die kan worden aangetoond wordt uitgekeerd, ongeacht de vraag of deze verjaard is, zegt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De NVB geeft aan dat in de praktijk blijkt dat deze procedures niet altijd soepel verlopen.

Omroep Max liet in de consumentenserie Appeltje voor de Dorst dit jaar al zien hoe een verzoek van erfgenamen om het tegoed op een oud spaarbankboekje te krijgen resulteerde in het ongeldig maken van het boekje, zonder uit te betalen. Te Meij heeft vergelijkbare ervaringen. „Na een lange periode zonder mutaties worden de tegoeden op de boekjes door veel banken overgeboekt naar de eigen rekening.”

De in april door Myra Koomen – destijds voor het CDA in de Tweede Kamer – gestelde Kamervragen zorgden ervoor dat de NVB op verzoek van het ministerie van Financiën nu werkt aan een onderzoek naar de procedures bij banken rond de slapende rekeningen. Het rapport wordt dit najaar verwacht.

Wie in de tussentijd een spaarbankboekje vindt dient volhardend te zijn, zo weet Te Meij. Negeer een standaard afwijzingsbrief van het bankfiliaal, adviseert hij. Beter is het de kwestie voor te leggen aan het hoofdkantoor.

Overhandig het bankboekje in geen geval aan de bank voor u duidelijkheid hebt over het uitkeren van het tegoed. U loopt het gevaar het als ‘vervallen’ gestempeld terug te krijgen.