‘Stamceltherapie vaker vergoeden’

Stamceltransplantaties voor onder meer borstkanker, longkanker, bepaalde soorten leukemie en auto-immuunziekte moeten voor iedereen worden vergoed.

Dit staat in een nog ongepubliceerde rapport, ‘Hype of hoop, stamceltransplantatie en de basisverzekering’, van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), dat naar verwachting eind september door dit college zal worden goedgekeurd. Het CVZ adviseert de minister van Volksgezondheid over de samenstelling van het basispakket voor zorgverzekeringen. Die neemt de adviezen vrijwel altijd over.

Stamcellen zijn omstreden, omdat ze onder meer uit embryo’s worden gehaald. Het zijn een soort basiscellen voor het aanmaken van andere cellen in het lichaam. Wetenschappers hopen met stamcellen nieuwe weefsels en organen op maat te kunnen produceren. Het onderzoek naar de werking van stamcellen staat nog in de kinderschoenen. Volgens het CVZ wekken stamcelonderzoekers soms „valse verwachtingen”.

De stamceltransplantaties waarvan het college nu vindt dat die in het basispakket vergoed moeten worden, zijn de minst omstreden. Het gaat om stamcellen afkomstig van de patiënt zelf. De doelmatigheid van veel nieuwe behandelingen met andermans stamcellen is volgens het college nog onvoldoende bewezen.

Als het kabinet het advies overneemt, moet het budget van 20 miljoen euro, dat nu jaarlijks beschikbaar wordt gesteld voor stamceltransplantaties, worden verhoogd naar 68 miljoen euro. Hiermee kunnen 1.166 stamceltransplantaties worden verricht.

Stamceltherapie dient te worden beperkt tot de ziekenhuizen en universiteiten die daarvoor een vergunning hebben. De opslag van stamcellen door commerciële bedrijven moet aan banden worden gelegd. Stamcelbanken rekenen volgens het college „bijzonder hoge prijzen” voor het opslaan van stamcellen zonder „wetenschappelijke basis”. De Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoekt enkele van deze bedrijven. Ook zou het, net als in België, wettelijk verboden moeten worden reclame te maken voor stamceltherapie.

stamcellen: pagina 3

    • Esther Rosenberg