Personalia

De ministerraad heeft gisteren J. Heinsbroek voorgedragen als ambassadeur voor Zuid-Korea. De Koreaanse regering moet formeel nog instemmen met de benoeming.

De ministerraad heeft gisteren de heer G. Cox (PvdA) benoemd tot burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen. Cox, nu burgemeester in Veldhoven, volgt de per 1 december 2005 afgetreden burgemeester Dijkstra op. Op voorstel van minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) heeft de ministerraad gisteren tevens ingestemd met de benoeming van de heer H. Kaiser (CDA) als burgemeester van Doetinchem. Kaiser, nu adviseur en partner bij Rijnconsult BV, volgt de per 1 februari 2006 naar Lelystad vertrokken M. Horselberg op.