Is er leven na Den Haag?

Het afscheid nemen is begonnen. Bye, bye Den Haag. Menig minister en Tweede-Kamerlid komt na de verkiezingen van 22 november niet terug. Zalm, Schultz van Haegen, Dittrich, Van der Laan (twee keer), Hoogervorst, Dekker, De Vries.

Het bedrijfsleven lonkt.

Zou het echt?

Elk verkiezingsjaar doet werkgeversorganisatie VNO-NCW zijn best om ervaren ondernemers voor Den Haag te rekruteren. De belangstelling is niet overweldigend, zeker niet in de top van het bedrijfsleven.

Dat is een kwestie van geld én van het politieke handwerk zelf: kleine stapjes, rijk aan incidenten, een ingewikkeld krachtenveld, dat zich niet laat vertalen in iets eenduidigs als winst.

Uitzonderingen bevestigen de regel. Hans Wijers kwam uit de top van de advieswereld en ging na één termijn door naar de top van Akzo Nobel.

De ambtenarij, inclusief het lokaal bestuur, en de belangenorganisaties zijn de belangrijke leveranciers van landelijke politici. En als de politici weggaan uit Den Haag gaan zij meestal terug naar waar zij vandaan kwamen: de (semi)publieke sector en de belangenorganisaties en brancheverenigingen die hun ledenbelangen behartigen.

De overstap die commissaris van de koningin in Utrecht, Boele Staal, afgelopen week aankondigde is wat dat betreft illustratief. Hij stapt over naar sectororganisatie Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Adri Duivesteijn vertrok naar een wethouderschap in Almere, Marijke Vos deed hetzelfde en ging naar Amsterdam. De tussentijdse opvolging van het staatssecretariaat op Onderwijs ging naar wethouder Bruno Bruins in Den Haag.

Hét voorbeeld van een nieuwe carrière is voormalig CDA-minister en fractievoorzitter Elco Brinkman op wie maatschappelijke organisaties zelden vergeefs een beroep doen. Hij heeft zo’n beetje het hele alfabet in permanente of tijdelijke functies, van ABP (pensioenfonds) en AVBB (bouwwerkgevers) tot ziekenhuizen (VU medisch centrum).

Het rendementsgerichte bedrijfsleven zoekt andere talenten dan die van politici. Ook hier zijn er uitzonderingen, maar dan graag wel in publiek-private combinaties, zoals bestuursvoorzitter Roger van Boxtel van zorgverzekeraar Menzis. De beste kansen liggen bij de toezichthouders. Frank de Grave bij de Zorgautoriteit. Bij beurswaakhond AFM komt een vacature doordat voorzitter Arthur Docters van Leeuwen juist naar Den Haag wil, voor de VVD.

Iets voor Zalm? Of wacht hij op een vacature bij De Nederlandsche Bank?

Zondag wordt president Nout Wellink 63.

Menno TammingaMenno Tamminga

    • Menno Tamminga