Göteborgs Symfoniker: Sofia Gubaidulina, The Deceitful Face of Hope and of Despair

Göteborgs Symfoniker: Sofia Gubaidulina, The Deceitful Face of Hope and of Despair (BIS SACD 1449) ***

Göteborgs Symfoniker: Sofia Gubaidulina,The Deceitful Face of Hope and of Despair(BIS SACD 1449)

Tussen de diepste afgronden van de wanhoop en de glinsterende sterrenhemels van de hoop beweegt zich Sofia Gubaidulina’s ‘The Deceitful Face of Hope and of Despair’ (2005). De titel is ontleend aan Ash Wednesday, een religieuze meditatie die T.S. Eliot in 1930 dichtte nadat hij zich tot de Anglicaanse kerk had bekeerd. Geen vreemde keuze voor Gubaidulina, wier oeuvre in feite één grote religieuze meditatie is (wat iets heel anders is dan ‘meditatieve muziek’). Onheilspellend tromgeroffel en dissonant grommend koper lijken de wanhoop te verklanken. De optimistische strijkersakkoorden en hemelse tingelbelletjes moeten dan wel voor de hoop staan. Voortdurend gaan die twee ‘gezichten’ in elkaar over, klinken ze samen, of beweegt de muziek zich tegelijkertijd omhoog en naar beneden. Het is een fluitconcert, geschreven voor Sharon Bezaly en haar 24-karaats gouden fluit. Jammer alleen van de wat plichtmatige virtuoze passages, met nogal etude-achtig doorfietsende toonladderfiguren.

Jochem Valkenburg

    • Jochem Valkenburg