Geef noorderlingen een NS-kortingskaart vóór 9 uur

Staatssecretaris Schultz heeft spijt betuigd over haar overhaaste besluit de NS de vrije hand te laten in de nieuwe dienstregeling. De grief van de Tweede Kamer richt zich op de `onaanvaardbaar` toegenomen reistijd naar het noorden van het land. Helaas kan dit plan kennelijk niet meer teruggedraaid worden.

Ik zou de Kamer een suggestie aan de hand willen doen waarmee het noorden enigszins gecompenseerd kan worden, zonder dat dit de NS geld of treinstellen hoeft te kosten.

Reeds lang is het ons noorderlingen een doorn in het oog dat wij onze kortingskaarten pas na 9 uur `s ochtends kunnen gebruiken. Wanneer wij in de loop van de ochtend een bijeenkomst in de Randstad hebben, of een vliegtuig of internationale trein moeten halen, zijn wij vaak gedwongen om de volle prijs te betalen tot de plaats waar de trein de 9 uur grens bereikt. Voor mensen in het midden van het land, of de Randstad zelf, is dit nadeel meestal niet aan de orde, of is de bijbetaling gering.

Wanneer de NS houders van kortingskaarten en vrije reisdagen uit de drie noordelijke provincies zou toestaan de trein al vóór 9 uur te gebruiken met hun kortingsbewijs, zou dit voor een aanzienlijk deel van de reizigers een redelijke tegemoetkoming kunnen vormen. Om misbruik te voorkomen, zou een kaartje voor bijvoorbeeld minimaal 100 km dienen te worden getoond, behalve voor de vrije reisdag uiteraard.

    • M.C. Rasker Groningen