fiscaliteit

Er wordt aan de borreltafel graag gepocht hoeveel de fiscus meebetaalt aan luxe aankopen of bezittingen. Maar hoe zit het precies?

Weddenschap of fiscus meebetaalt aan luxe

Deze zomer pochte de eigenaar van een buitenhuis aan de rand van zijn pas aangelegde zwembad, dat de fiscus via de renteaftrek gaat meebetalen aan deze luxe. Ik hoorde hoe de bezitter van een zeiljacht hem daarop verzekerde dat de fiscus renteaftrek weigert voor luxe goederen. Dat heeft hij zelf ondervonden bij de aankoop van zijn zeilboot. Ze hebben er toen een weddenschap op afgesloten. Ik ben benieuwd wie er gaat winnen.

N.R.

Om te beginnen heeft de zeiler gelijk voor wat zijn eigen fiscale positie betreft. De rente die hij betaalt over de lening om de boot te kopen, is niet aftrekbaar. Dat is ook zo als hij een hypotheek op de boot heeft afgesloten, wat mogelijk is door haar bij het Kadaster te registreren. Het bezit van de boot en de schuld van de lening vallen fiscaal tegen elkaar weg. Dat is bij huizen overigens ook zo, tenzij aan enkele voorwaarden is voldaan. In de eerste plaats moet het gaan om de eigendom van een zelfbewoond huis.

Dat wordt ingedeeld in box 1 (met het gewone progressieve tarief) en niet in box 3. In box 1 zit het gewone inkomen. Ook het huis wordt via het eigenwoningforfait herleid tot een fiscale inkomenspost. De sleutel daarvan vormt de waarde van de woning. Die stijgt door de aanleg van een zwembad. Dat kan onder omstandigheden makkelijk tot hogere belastingen leiden. Als de huiseigenaar het slim aanpakt, kan hij per saldo toch (veel) fiscaal voordeel behalen. Dat komt door de befaamde hypotheekrenteaftrek.

Die is het meest bekend van de hypotheek bij de aankoop van een huis. Maar de aftrekpost geldt ook als men nadien de verbetering of het onderhoud van dat huis met een lening financiert. Soms gebeurt dat via de verhoging van de bestaande hypotheek, maar men kan ook gebruikmaken van een rekening-courantlening op onderpand van effecten of zelfs een lening sluiten bij een familielid.

De koppeling tussen de verbouwingskosten en de lening luistert echter heel nauw. Dat betekent voor de huiseigenaar dat hij – ook jaren later – de rechtstreekse band tussen de aanleg van het zwembad en de lening moet kunnen bewijzen aan de hand van facturen van de aannemer en bonnetjes van de bouwmarkt. Om discussies met de inspecteur over zo’n nieuw aangelegd zwembad te voorkomen, doet de eigenaar er het beste aan voor zo’n omvangrijke operatie bij de bank een aparte rekening (met eigen pinpas) te openen.

Op die rekening wordt het geleende geld gestort en vanaf die rekening worden de rekeningen betaald. Men kan de facturen aan de afschriften nieten. Niet alleen is de band tussen lening en uitgaven op die manier goed gedocumenteerd, het is ook in één oogopslag duidelijk hoe hoog de rente is. Die vormt een fiscale aftrekpost. Niet alleen in het jaar van de aanleg van het zwembad maar ook in de komende jaren. Nou ja, zolang de hypotheekrenteaftrek bestaat. Wie de weddenschap gaat winnen, is voorlopig nog niet duidelijk. Dat hangt vooral af van de administratieve talenten van de huiseigenaar.

Belastingvrij inkopen

De krant schreef dit voorjaar dat het voor buitenlanders makkelijker wordt belastingvrije inkopen in mijn winkel te doen. Daar is in de praktijk weinig van te merken. Hoe staat het ermee?

A.G.

Vanaf 1 september geldt een soepeler regeling voor belastingvrije inkopen. De voormalige staatssecretaris van Financiën Joop Wijn had dat al in juni besloten. Pas deze week heeft minister Zalm (Financiën) de versoepeling bekendgemaakt. Op basis van de nieuwe regeling kunnen buitenlanders die voor meer dan 50 euro inkopen doen, de btw over hun aankopen terugkrijgen. Dat kan het gemakkelijkst op Schiphol waar speciale loketten voor de afwikkeling staan.

De mogelijkheid bestaat overigens alleen voor toeristen die buiten de Europese Unie wonen. Tot nu toe moesten zij voor 136 euro aankopen om voor btw-teruggaaf in aanmerking te komen. Per factuur moeten de aankopen van één of meerdere zaken voortaan meer dan 50 euro exclusief btw bedragen. Er geldt geen maximum maar de toerist moet de spullen in zijn persoonlijke bagage meenemen. Voor ondernemers geldt een andere regeling zonder drempel.

De VVD-fractie in de Tweede Kamer had op deze versoepeling aangedrongen. Het kabinet loopt met de verlaging van deze drempel vooruit op de parlementaire behandeling van het voorstel.

Aertjan Grotenhuis

De vragenrubriek behandelt om de week fiscale vragen en vragen over pensioen.

    • Aertjan Grotenhuis