Besluit Naardermeer mogelijk

Het kabinet stelt 4.5 miljard euro beschikbaar om de verkeersproblemen tussen Amsterdam en Almere op te lossen. Dit blijkt uit de brief over de plannen voor de zogenoemde ‘Noordvleugel’ waarmee de ministerraad gisteren akkoord ging.

Opvallend in de brief is dat het kabinet niet uitsluit dat er toch nog voor de verkiezingen van 22 november dit jaar een besluit zal kunnen vallen over de verkeersplannen bij het Naardermeer. Op voorstel van de ministers Peijs (Verkeer, CDA) en Dekker (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, VVD) is het aantal varianten waar een keus uit moeten worden gemaakt teruggebracht van vijf naar drie. Of hiermee daadwerkelijk haast zal worden gemaakt zal sterk afhangen van de Tweede Kamer. Als een meerderheid het wil kan een besluit over een van de overgebleven varianten snel worden genomen.

Eén van de drie overgebleven varianten is het verbreden van de bestaande snelwegen A6, A1 en A10-Oost en het gedeeltelijk overkluizen en verdiepen van de A9-Gaasperdammerweg.

Een andere keus is ook mogelijk: een nieuwe snelweg tussen de A6 en A9 met een tunnel. De derde mogelijkheid is volgens het kabinet om de bestaande snelwegen A10-Oost, de A1 en de A6 te verbreden. Bij de ontwikkeling van de Noordvleugel (van de Randstad) hoort volgens het kabinet ook de bouw van 45.000 tot 60.000 woningen in Almere.