Bernanke: protectionisme is bedreigend

De Amerikaanse bankpresident Ben Bernanke waarschuwt dat de huidige „ongekende” globalisering bedreigd kan worden door protectionisme en terrorisme.

Bernanke deed zijn uitspraken op een conferentie van Amerikaanse en internationale bankpresidenten in de staat Wyoming. De wereldwijde economische integratie kan levensstandaarden verhogen en armoede terugdringen, volgens Bernanke. Tenzij ze worden dwarsgezeten door beschermende maatregelen.

Bernanke noemde geen landen bij naam. De Verenigde Staten zelf verkeren op dit moment in een politieke impasse over het lot van de circa elf miljoen illegale immigranten met werk in het land. Daarnaast hebben Amerikaanse politici de afgelopen jaren succesvolle pogingen gedaan ondernemingen uit China en het Midden-Oosten toegang tot de Amerikaanse markt te belemmeren. Afgelopen week vergeleek minister Wijn van Economische Zaken buitenlandse opkopers van Nederlandse bedrijven nog met „sprinkhanen die een bedrijf leegvreten”.

Volgens de voorzitter van de Federal Reserve is het „natuurlijk” voor door globalisering bedreigde werknemers om zich te verdedigen. „Sociale en politieke oppositie kan sterk zijn.” Die weerstand kan ontstaan doordat veranderende internationale verhoudingen de middelen van bestaan voor werknemers en de „winstgevendheid van sommige ondernemingen” bedreigen.

Bernanke zegt volgens de notulen van zijn toespraak dat „het voor beleidsmakers de uitdaging is zeker te stellen dat de voordelen van de wereldwijde economische integratie voldoende en op vele gebieden worden gedeeld”. Hij geeft als voorbeeld dat overheden moeten zorgen voor de omscholing van inwoners die hun baan zijn kwijtgeraakt „om nieuwe kansen te kunnen grijpen”. Bernanke zei niets over de afkoelende economische groei van de VS.