Albert Heijn beïnvloedt nationaal inflatiecijfer

In zijn column `Albert Heijn zonder Ahold` (NRC Handelsblad, 19 augustus) constateert Johan Schaberg dat de supermarktoorlog die door Albert Heijn is ontketend, de afgelopen jaren het nationale inflatiecijfer merkbaar gedrukt heeft. Dat roept de vraag op wat de invloed van Albert Heijn en Ahold als moedermaatschappij in de periode daarvoor op het inflatiecijfer is geweest.

Gesteld kan worden dat Ahold/ Albert Heijn aan het einde van de jaren negentig en in het begin van deze eeuw het inflatiecijfer juist heeft opgestuwd.

Ahold heeft toen een internationale expansie gerealiseerd; vooral in de VS.

Die expansie werd, zoals Schaberg opmerkt, grotendeels gefinancierd met aandelenemissies. Maar daar kan aan worden toegevoegd dat de hefboom voor die emissies het sterk verbeterde resultaat van Albert Heijn op de thuismarkt was. Albert Heijn kon dat bereiken door als marktleider de prijzen geleidelijk aan te verhogen. De andere marktpartijen hebben die prijsverhogingen gevolgd. Uiteindelijk heeft dat collectieve prijsgedrag geleid tot een verhoging van het nationale inflatiecijfer.

Het `boodschappenmandje` is een belangrijke component van die consumptieprijsindex. Een verhoogde inflatie heeft een aantal directe gevolgen voor de vaststelling van prijzen, zoals de huurprijs van woningen en de caolonen. Indirect kunnen dan negatieve gevolgen ontstaan zoals een stagnerende economie.

Met de neerwaartse druk die Albert Heijn door de prijzenoorlog van de afgelopen jaren heeft bewerkstelligd, wordt wel weer iets goedgemaakt. Maar ook die oorlog heeft negatieve effecten. De grootste concurrent Laurus kon worden vergruisd. En door die prijzenoorlog gaan naar schatting 34.000 banen verloren.

    • Geert-Jan Kemme Amsterdam