Zalm en Wijn in de clinch over opkopers

Minister Zalm van Financiën heeft minister Wijn van Economische Zaken aangesproken op diens uitlatingen over buitenlandse investeerders. Dat heeft een woordvoerder van Zalm bevestigd.

Zalm (VVD) heeft zijn collega van het CDA gisteren, in de marge van het kabinetsberaad over de rijksbegroting, te kennen gegeven het volstrekt niet eens te zijn met diens opmerkingen eerder deze week over het risico van buitenlandse overnames van bedrijven.

Wijn sprak begin deze week die zorgen uit over buitenlandse opkopers van Nederlandse bedrijven. Hij vergeleek buitenlandse ‘opkopers’ met „sprinkhanen die een bedrijf leegvreten”. Dat beeld noemt Zalm een „karikatuur die met de werkelijkheid niets te maken heeft”.

Zonder voorbeelden te noemen verwees Wijn naar recente overnames van Nederlandse bedrijven als VNU en Maxeda (voorheen VendexKBB) door zogeheten buitenlandse private-equity-investeerders. Hij kondigde aan binnenkort een bijeenkomst te leggen met beursgenoteerde bedrijven en investeringsmaatschappijen om eventuele maatregelen te bespreken.

Minister Zalm laat via een woordvoerder weten erg ongelukkig te zijn met Wijns opmerkingen. „Het financiële bedrijfsleven is voor de Nederlandse economie erg belangrijk. Wij vragen ons af of je met dit soort opmerkingen het vestigingsklimaat voor die instellingen verbetert.”

Volgens Zalm zijn overnames van bedrijven, met buitenlands kapitaal of niet, positieve verschijnselen voor economische groei en ontwikkeling. „Als een land de zeggenschap van aandeelhouders beperkt, zullen aandeelhouders hun kapitaal in een ander land investeren”, is zijn standpunt. Dat is een waarschuwing aan Wijn als hij werkelijk van plan zou zijn om de invloed van buitenlandse investeerders te dammen.

Wijn liet vanochtend weten „blij” te zijn met het gesprek met Zalm. „Mijn doel is een discussie over de voors en tegens van bepaalde vormen van private equity. De minister van Financiën heeft een belangrijke rol daarbij. Ik zie zeer uit naar mijn gesprek met de betrokken partijen.” Met deze opstelling toonde Zalm zich in de ministerraad vandaag „tevreden”.

    • Philip de Witt Wijnen