Verrommeling in kaart gebracht

Rotterdam, 25 aug. De zogenoemde verrommeling van het landschap doet zich vooral voor in de kop van Noord-Holland, langs de westflank van de Randstad en in Noord-Brabant en Limburg. Ook in Overijssel en Gelderland zijn veel gebieden met `storende elementen`. Dat stelt het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) in een deze week verschenen rapport. Uit de studie blijkt dat het landschap vooral is verrommeld door de glastuinbouw in het Westland, de bollengebieden in Zuid-Holland en in de Kop van Noord-Holland, en in wisselende mate door de teelt van maïs en bomen in Noord-Brabant. De onderzoekers hebben vooral rekening gehouden met wat deskundigen verstaan onder verrommeling.