Tekorten door fout beheer van water

Er is wereldwijd voldoende schoon drinkwater, mits het goed wordt beheerd. Dat is de belangrijkste conclusie van de Wereld Water Week in Stockholm die morgen eindigt.

Een rapport van het International Water Management Institute (IWMI), waaraan de afgelopen vijf jaar door 700 waterdeskundigen is gewerkt, schetst weliswaar een dramatisch beeld van de huidige situatie. Maar concludeert ook dat er een beter watermanagement tekorten kan voorkomen. „Volgens een zorgwekkende voorspelling in 2000 zou rond 2025 een derde van de wereldbevolking kampen met een tekort aan schoon drinkwater”, aldus IWMI-directeur Frank Rijsberman, maar in feite is die situatie al in 2005 bereikt.

David Molden, coördinator van het onderzoek, schetste in Stockholm het dilemma: „Er is meer water nodig voor het verminderen van de armoede, voor voedselproductie, voor steden en industrie. Maar meer water onttrekken aan ecosystemen vormt een bedreiging van het leven op aarde.”

Als de landbouw, die meer dan driekwart van al het drinkwater verbruikt, op de huidige manier doorgaat, zal in 2050 een dubbele hoeveelheid water nodig zijn. „Een radicale verandering bij instellingen en organisaties die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de zoetwatervoorraad op aarde is nodig en een andere manier van denken over watermanagement”, aldus Rijsberman. „Dat geldt voor een technicus van een donor-organisatie evenzeer als voor een boer in Malawi.”

In Stockholm zijn veel voorstellen gedaan voor verbeteringen. Zo concludeert het Third World Center for Water Management dat 40 tot 60 procent van al het drinkwater in wereldsteden de consument nooit bereikt, doordat het weglekt uit slecht onderhouden waterleidingsystemen.

Transparency International bepleitte in Stockholm de noodzaak om corruptie in waterbeheer (geknoei met watermeters, valse voorlichting over dure watervoorzieningen, machtige monopolisten die de prijs opschroeven, alleen na betaling steekpenningen toegang krijgen tot schoon water) te bestrijden.