Te veel heilige noedels

Bobby Henderson:The Gospel of the Flying Spaghetti Monster.Villard Books, 169 blz. € 16,–

In augustus 2005 verordonneerde de Onderwijsraad van de staat Kansas dat scholen behalve aan de evolutietheorie aandacht moesten besteden aan ‘intelligent design’, de gedachte dat biologische evolutie mede veroorzaakt is door intelligente sturing. Als je de ene wetenschappelijke theorie onderwijst, dan ook het alternatief, was het oordeel.

Een van de mensen die in het geweer kwamen was Bobby Henderson. Hij schreef de Onderwijsraad een open brief waarin hij betoogde dat er meer alternatieven zijn voor de evolutietheorie. Zo eiste hij dat zijn leer van het Vliegende Spaghettimonster op de scholen in Kansas onderwezen zou worden, en hij dreigde met juridische actie als dat niet zou gebeuren.

Die leer komt erop neer dat het heelal 5.000 jaar geleden in het leven is geroepen door een vliegend monster, bestaande uit twee gehaktballen en een kluwen spaghetti, waar twee ogen op steeltjes uitsteken. Alle schijnbare bewijzen dat de wereld ouder zou zijn, zijn ook door Hem geschapen.

In zijn brief kondigde Henderson aan dat zijn beweging 10 miljoen aanhangers telde en beschikte over geschriften met wetenschappelijk bewijs voor zijn leer. Aan aanhangers inderdaad geen gebrek. Je hoeft een middelbare scholier maar even over ‘His Holy Noodliness’ te vertellen en hij bekeert zich ter plekke, gierend van de pret. Er is een levendige handel in T-shirts, stickers en andere snuisterijen. En de beloofde geschriften zijn nu in boekvorm verschenen: The Gospel of the Flying Spaghetti Monster.

Helaas, zo gevat als Hendersons actie in beginsel was, zo ernstig heeft hij later de plank misgeslagen. Hij presenteert het ‘Flying Spaghetti Monsterism’ als een religie, terwijl het doortrapte van de aanhangers van ‘intelligent design’ (en de basis van hun succes) juist is dat zij ontkennen godsdienstig gemotiveerd te zijn. Henderson hangt de profeet uit en daarmee heeft hij de kracht uit zijn parodie gehaald.

Zijn evangelie had geestig kunnen zijn maar is het niet. De leukste passage staat nog in het voorwoord: ‘Go ahead. Try us for thirty days. If you don’t like us, your old religion will most likely take you back.’ Dat dit zeker niet voor alle godsdiensten geldt, zien we maar door de vingers. Verder stapelt Henderson flauwiteit op flauwiteit.

Zijn scheppingsverhaal plagieert op een oninteressante manier de bijbel en alleen als de Tien Geboden worden omgetoverd tot The Eight ‘I’d Really Rather You Didn’ts’ leeft het boek anderhalve pagina lang op. De experimenten, berekeningen en redeneringen die als FSM-bewijs dienen, zijn niet inventief of grappig. Het vliegende spaghettimonster is, helaas, alweer dood.

    • Herbert Blankesteijn