stelling

Hier zijn geen woorden voor

Stem op nrc.nl/next of sms

nrc eens

nrc oneens

nrc neutraal

naar 3669

Het stemmen per sms kost 25 cent, je krijgt één sms terug met de tussenstand.

Bekijk de uitslag op www. nrc.nl/next

Met de stelling van gisteren, zo’n ceremonie bij naturalisatie had er al veel eerder moeten komen was 56,9 procent het eens. 39, 66 procent was het ermee oneens, 3, 45 procent was neutraal. De naturalisatiedag leeft niet erg: in totaal stemden er 58 mensen.