Slachtoffers mogen met daders praten

Slachtoffers van misdrijven moeten een gesprek kunnen voeren met daders. Dat voorstel doet minister Donner (Justitie, CDA) aan de Tweede Kamer. De minister wil de maatregel volgend jaar invoeren.

Donner verwacht dat er per jaar ongeveer 1.500 gesprekken zullen plaatsvinden. Voorwaarde is wel dat zowel slachtoffer als dader het gesprek vrijwillig aangaan. Ook is zo’n gesprek alleen een aanvulling op het strafrechtelijke vervolg. „De meeste slachtoffers hebben belang bij opsporing en bestraffing van de verdachte en geen behoefte aan nadere contacten met de veroordeelde”, schrijft Donner in een brief aan de Kamer.

Onderzoek en experimenten in opdracht van het ministerie hebben uitgewezen dat er een positief effect kan uitgaan van een gesprek. Slachtoffers zijn tevreden, aldus de minister. „Het draagt bij aan de verwerking van het delict, doordat ze een gezicht zien bij de dader en daarmee een punt kunnen zetten achter de zaak. [...] Het gesprek heeft hen naar eigen zeggen geholpen bij de verwerking: het feit dat men vragen kon stellen en de dader kon confronteren met het veroorzaakte leed heeft bij bijna alle geïnterviewde slachtoffers positief uitgewerkt.” Ook daders hebben baat bij een gesprek, aldus Donner. Vooral jeugdige daders krijgen „op indringende wijze meer inzicht op de consequenties van hun gedrag”, aldus Donner.

De organisatie Slachtofferhulp Nederland gaat vanaf komend jaar de mogelijkheid van een gesprek met de dader standaard aanbieden, zo stelt Donner voor. Nederland is overigens op grond van richtlijnen van de EU verplicht om de mogelijkheden voor bemiddeling tussen slachtoffer en dader te stimuleren.

Bij de ‘herstelgesprekken’ waarmee eerder is geëxperimenteerd konden dader en slachtoffer worden vergezeld van familie of vrienden. Het betrof veelal zaken waarbij dader en slachtoffer elkaar kennen en waarbij fysieke mishandeling, bedreiging of geweldpleging heeft plaatsgevonden.