Rechter: uitlevering Algerijn toegestaan

Een Britse rechtbank heeft gisteren bepaald dat een man van Algerijnse afkomst naar Algerije mag worden uitgewezen, ook al had een andere rechter de man eerder onschuldig bevonden aan betrokkenheid bij het beramen van een terroristische aanslag.

Het nieuwe rechterlijke besluit betekent een overwinning voor de regering van premier Tony Blair. De regering probeert al geruime enige tientallen radicale moslims, die ze beschouwt als een veiligheidsrisico, het land uit te zetten. In veel gevallen stuitte dat op juridische bezwaren omdat de vrees bestond dat de mannen bij terugkeer in hun land van herkomst zouden worden gemarteld of de doodstraf zouden krijgen.

De rechter liet bij zijn besluit gisteren meewegen dat de Algerijnse regering inmiddels een nationale verzoening nastreeft na een bloedige burgeroorlog. De kans is daardoor volgens hem klein dat terugzending van de 35-jarige man voor hem nu nog gevaar oplevert. Lord Carlile, een onafhankelijke jurist die de regering adviseert omtrent haar anti-terreurwetgeving, wees erop dat er de laatste tijd ook vanuit Frankrijk enige Algerijnen met een radicaal verleden zijn teruggestuurd zonder dat dit voor zover bekend tot ernstige consequenties voor de betrokkenen leidde.

Amnesty International echter hekelt de opstelling van de Britse regering. De organisatie wijst erop dat de man, slechts aangeduid als Y, nooit is veroordeeld. Hoewel hij werd verdacht van betrokkenheid bij een complot van enkele islamitische extremisten om het gif ricine te gebruiken voor een terroristische aanslag, werd hij daarvan vorig jaar vrijgesproken. Dezelfde kwestie is nu echter door de Britse regering aangehaald om Y het land uit te zetten.

Y’s advocaat heeft er verder op gewezen dat de regering eerst had beloofd dat verdachten uit landen, die de naam hebben het niet zo nauw met de rechten van de mens te nemen, alleen worden uitgewezen als er een ‘memorandum of understanding’ bestaat over goed gedrag jegens zulke verdachten. Anders dan met Libië, Jordanië en Libanon is zo’n formele overeenkomst met Algerije nog niet gesloten. Wel heeft de Algerijnse regering Blair in algemene zin beloofd zulke mensen goed te zullen behandelen.