Pluto is terecht een dwergplaneet genoemd

`Handen af van Pluto` luidt het commentaar in deze krant van 24 augustus. Er volgt een pleidooi voor het behouden van Pluto als 9de planeet. Afgezien van het feit dat het commentaar al bij het verschijnen van de krant achterhaald was (Pluto was toen al geen planeet meer) is het een uitermate merkwaardig commentaar van een auteur die blijk geeft geen enkel idee te hebben van de waarde van een wetenschappelijke aanpak. De discussie rond Pluto is een prachtig voorbeeld van voortschrijdend inzicht dat leidt tot herdefiniëring van de bestaande kennis. En die herdefiniëring moet zo verstandig en logisch mogelijk gebeuren om enigzins toekomstbestendig te zijn.

Het commentaar meent in de procedure die gevolgd is een komisch polderen te moeten zien, naar analogie van de politiek en gooit er ook nog een paar populistische stellingen tegenaan: `Pluto is van ons allemaal`, en `Laat desnoods duizend planeten ontstaan!` Pardon? Pluto is een klomp steen en ijs ergens heel ver weg in de ruimte, iets tussen een planeet en een brokstuk in. De beslissing om Pluto een dwergplaneet te noemen in plaats van een echte planeet is een zeer goed onderbouwde beslissing, genomen na een grondige en ongekend transparante en democratische procedure.

    • Coen Willemse Biofysicus