Pluto is nu een ‘dwergplaneet’

Pluto is geen ‘gewone planeet’ meer, maar een ‘dwergplaneet’. Astronomen hebben gisteren op een congres vastgesteld dat Pluto volgens een nieuwe definitie een ‘dwergplaneet’ genoemd zal worden.

Pluto, de negende planeet van het zonnestelsel, moet voortaan beschouwd worden als het prototype van een nieuwe categorie objecten voorbij de baan van Neptunus (de achtste planeet). De grootste objecten in dat gebied mogen, wanneer ze rond blijken te zijn, dwergplaneten worden genoemd. Tegengestemd werd het voorstel deze objecten ‘plutonianen’ (naar Pluto en de onderwereld) te noemen.

Op een congres van de Internationale Astronomische Unie (IAU) in Praag hebben astronomen gisteren gestemd over een definitie van het begrip ‘planeet’. Goedgekeurd werd het IAU-voorstel planeten te definiëren als hemellichamen die om de zon draaien, voldoende massa hebben om onder invloed van hun eigen zwaartekracht een bolvorm aan te nemen en het gebied rondom hun baan hebben ‘schoongeveegd’ van andere objecten.

In het verlengde van deze definitie worden objecten die het gebied rondom hun baan niet hebben schoongeveegd ‘dwergplaneten’ genoemd. Deze naam geldt dan voor Ceres, de grootste planetoïde in de gordel van ontelbare kleinere hemellichamen tussen de banen van Mars en Jupiter.

Een stuk over het IAU-voorstel staat op www.nrc.nl/archief/nieuwswetenschap

    • George Beekman