Pas verschenen

Louis Ferron: De Haarlemse trilogie De Walsenkoning Een aap in de wolken Viva Suburbia. De Bezige Bij, 476 blz. € 24,90

Bundeling van de drie pseudo-autobiografische romans (1993, 1995 en 1998) van Louis Ferron (1942-2005) met als hoofdpersoon naamgenoot ‘Louis Ferron’, een mislukte journalist woonachtend in het kleingeestige Haarlem.

Novalis: De blauwe bloem Heinrich von Ofterdingen. Vert. Ria van Hengel, Athenaeum–Polak & Van Gennep, 224 blz. € 22,50

Vertaling van de enige en onvoltooid gebleven roman van de Duitse romanticus Georg Friedrich Philipp Freiherr von Hardenberg (1772-1801), als dichter bekend onder de naam Novalis. Arnold Heumakers schreef het nawoord voor de roman die geldt als een hoogtepunt uit de Duitse Romantiek en verhaalt over een dichter op zoek naar de blauwe bloem (het hoogste ideaal).

Ton van Reen: Erfgoed. De Geus, 666 blz. € 22,50

Na Rijke levens (2004) is dit de tweede verzamelbundel met het werk van de Limburgse schrijver Ton van Reen. Verschenen bij zijn 65ste verjaardag. De bundel bevat naast zijn eerste roman Geen oorlog uit 1966 de romans, De moord, De gevangene, Lachgas, Landverbeuren, De zondvloed, Katapult, de ondergang van Amsterdam en Bevroren dromen.

NON-FICTIE

Was het anders gelopen...Speculatieve Nederlandse geschiedenis. Nieuw Amsterdam, 176 blz. € 14,95

Naar voorbeeld van het boek What if van de Amerikaanse schrijver Robert Cowley stelde publicist Menno Steketee een bundel samen met artikelen waarin gespeculeerd wordt over de loop van de geschiedenis en met name die van de militaire historie. Bijdragen van onder anderen H.J.A. Hofland, Jeroen Wielaert en Frans Peeters.

Sevtap Baycili: Donderpreken aforismen over Nederland. Prometheus, 206 blz. € 17,95

Schrijfster en filosofe Sevtap Baycili (1968) bundelde observaties en gedachten over de discussies inzake integratie.

M. A. van den Berg: Vrienden van Calvijn Een amicale biografie. De Banier, 264 blz. € 24,50

Uitgave met 23 portretten van bekende en onbekende vrienden van Calvijn die een beeld geven van het dagelijks leven en de geloofsopvattingen van de humanist en zijn tijdgenoten. Eerder verschenen in het Gereformeerd Weekblad.

Mircea Eliade: Het heilige en het dagelijkse bestaan Een onderzoek naar het wezen van religie (Le sacré et le profane). Vert. Nelleke van Maaren, Daniël Mok en Fred Scheepers, Abraxas, 208 blz. € 22,50

Nieuwe vertaling van het klassieke werk van de Roemeense godsdienstwetenschapper. filosoof en schrijver Mircea Eliade (1907-1986) over het wezen van de religie. Deel 6 in de Fenomenologische Bibliotheek van de uitgeverij.