Op zoek naar ‘echte’ Ivoriaan

In Ivoorkust is een grootscheeps identificatieprogramma gaande. Wie is immigrant, wie niet? Naar schatting drie miljoen inwoners hebben geen geldige papieren. De regering vreest dat veel immigranten in het land de nationaliteit weten te krijgen.

pagina 6 en 7