Meer woningen en bouwvergunningen

In de eerste helft van dit jaar zijn er beduidend meer woningen opgeleverd dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal verleende bouwvergunningen is hard gegroeid. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag heeft gepubliceerd.

„Nederland bruist weer van de bouwactiviteiten”, zegt econoom Michiel Vergeer van het CBS. Volgens hem is de opleving in de woningbouw gunstig, omdat in Nederland al jarenlang wordt geklaagd over een tekort aan nieuwe en geschikte woningen. Het tekort wordt als een belangrijke oorzaak gezien van de sterk gestegen huizenprijzen in de afgelopen tien jaar.

In de eerste helft van dit jaar werden ruim 26.000 woningen opgeleverd, een stijging van 12 procent ten opzichte van vorig jaar. De stijging is helemaal terug te voeren op de nieuwbouw van appartementen. Het aantal eengezinswoningen nam licht af.

Vergeer verwacht dat het aantal opgeleverde huizen dit jaar rond de 70.000 uitkomt. Minister Dekker (Volkshuisvesting, VVD) streeft naar een aantal van circa 80.000 nieuwe woningen per jaar.

Volgens Vergeer zal het aantal opgeleverde woningen in de komende jaren verder stijgen, gezien de sterke toename van het aantal verleende bouwvergunningen. Dat aantal steeg in het eerste half jaar met 34 procent naar ruim 49.000. Er zit meestal anderhalf à twee jaar tussen de vergunningverlening en het opleveren van een woning. 5 tot 10 procent van de vergunningen leidt volgens Vergeer niet tot een woning, bijvoorbeeld omdat de vergunning wordt ingetrokken. „De cijfers zijn niet alleen goed nieuws voor bouwbedrijven, maar ook voor timmerlui, schilders, keukenbedrijven, tapijtfabrikanten.”

De meeste woningen zijn het afgelopen half jaar opgeleverd in Zuid-Holland. De provincie scoort ook het hoogst wat betreft de verleende bouwvergunningen.