Kabinet: ‘Sociale en solide’ begroting

Het kabinet heeft gisteren de begroting voor 2007 afgerond. „Het is een mooie begroting die we op Prinsjesdag gaan presenteren”, zei minister Zalm (Financiën, VVD) gistermiddag na afloop van de ministerraad waarin de ontwerpbegroting werd goedgekeurd. Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) sprak van een „solide en sociale” begroting. Verder kwamen er geen inhoudelijke mededelingen. Het kabinet wil dat de miljoenennota pas op Prinsjesdag openbaar wordt gemaakt.

De afgelopen weken zijn, zoals ieder jaar, al wel details uitgelekt. Zo werd gisteren bekend dat er de komende vijf jaar 431 miljoen euro extra wordt uitgetrokken voor de verbetering van de kwaliteit van verpleeghuizen. Ook wordt geld uitgetrokken ter matiging van de verwachte stijging van de zorgpremies. Hiervan profiteren alle huishoudens. Verder komt er extra geld voor de begeleiding van tbs-ers op proefverlof en voor energiebesparing in de glastuinbouw.

Het kabinet verwacht volgend jaar een licht overschot op de begroting te bereiken. De koopkracht van de burgers zal over de hele linie iets toenemen. Een akkoord over lastenverlichting van in totaal 1,2 miljard euro is er ook al: 500 miljoen voor een verlaging van de ww-premies voor werknemers en 500 miljoen voor verlaging van de winstbelasting voor ondernemingen. Ook is afgesproken dat de kinderbijslag omhoog gaat en er meer geld beschikbaar komt voor de kinderopvang.

Het kabinet betaalt het grootste deel van de lastenverlichting uit de lagere afdracht die vanaf 2007 verschuldigd is aan de EU. Dit geld komt pas later beschikbaar, maar minister Zalm wil het ‘voorfinancieren’ uit het Fonds Economische Structuurversterking. Dit fonds wordt gevoed met de aardgasbaten en is goed gevuld door de sterk gestegen olie- en gasprijzen.