Kabinet akkoord over `solide en sociale` begroting voor 2007

Den Haag. Het kabinet is het eens geworden over de begroting van 2007. De ministerraad wil voor Prinsjesdag nog geen uitspraken doen over de inhoud van de begroting. Minister De Geus van Sociale Zaken wil alleen kwijt dat het gaat om een pakket maatregelen dat zowel solide als sociaal is. Volgens Haagse bronnen is er in elk geval sprake van extra geld voor verpleeghuizen. Zij krijgen 431 miljoen in vijf jaar, waarvan volgend jaar 63 miljoen beschikbaar komt. Ook trekt het kabinet enkele tientallen miljoenen uit voor tbs-beleid en voor de glastuinbouw. Bovendien zouden maatregelen getroffen worden om de stijging van de zorgpremies volgend jaar af te zwakken. Dit zou de schatkist ongeveer 100 miljoen euro kosten, afhankelijk van de vraag hoe de premies zich ontwikkelen. Uit uitgelekte berekeningen van het Centraal Planbureau is gebleken dat het financieringstekort van het Rijk volgend jaar iets boven nul zal uitkomen. De koopkracht van burgers zal gemiddeld met 1 procent stijgen