Verpleeghuis krijgt geld voor personeel

Het kabinet trekt komend jaar extra geld uit voor meer verzorgend personeel in verpleeghuizen en voor de beperking van de stijging van de zorgpremies.

Dit bevestigen bronnen in Den Haag. Vanmiddag zou het voltallige kabinet de besprekingen over de begroting voor 2007 die op Prinsjesdag wordt aangeboden, afronden.

De verpleeghuizen zullen de komende vijf jaar in totaal 431 miljoen euro extra krijgen om de kwaliteit van de zorg te verhogen. Aan dit bedrag wordt de voorwaarde verbonden dat de verpleeghuizen hun efficiëntie verhogen en personeel verplaatsen „van het bureau naar het bed”.

Volgend jaar krijgen de verpleeghuizen 63 miljoen, oplopend naar 138 miljoen in 2008 en 2009 en daarna aflopend naar 63 miljoen (2010) en 33 miljoen (2011).

Het kabinet gaat ervan uit dat met de prikkel tot verschuiving van de personeelsinzet de knelpunten in alle verpleeghuizen over vijf jaar zijn opgelost.

Eerder dit jaar heeft het College Tarieven Gezondheidzorg (CTG) na onderzoek aangedrongen op 250 miljoen euro per jaar extra voor de verpleeghuizen.

Ook heeft het kabinet besloten om de verwachte stijging van de zorgpremies volgend jaar te dempen. Zonder maatregelen zouden volgend jaar de zorgpremies voor iedereen stijgen. Het kabinet wil deze stijging afvlakken om de koopkracht van burgers in 2007 positief te laten uitkomen. Voor volgend jaar heeft het kabinet alle inkomensgroepen een koopkrachtverbetering in het vooruitzicht gesteld. De afgelopen drie jaar is de koopkracht van burgers over de hele linie achtergebleven.

De compensatie voor de hogere zorgpremie geldt voor iedereen en zou neerkomen op omstreeks 10 euro korting per verzekerde op de vaste premie. De zorgtoeslag voor mensen met lagere inkomens zal eveneens omhoog gaan.

Ook werkgevers zullen volgend jaar gecompenseerd worden voor de zorgkosten die ten laste van het bedrijfsleven komen. Deze compensatie wordt ingepast in de lastenverlichting die het kabinet al eerder in het vooruitzicht heeft gesteld aan ondernemingen in het kader van de verlaging van de winstbelasting.

In het voorjaar besloot het kabinet tot 1,2 miljard euro lastenverlichting voor 2007. Met de maatregelen waarmee het kabinet deze week heeft ingestemd is in 2007 enige honderden miljoenen euro extra gemoeid. De details worden bekend op prinsjesdag bij de presentatie van de Miljoenennota.