Stop onrust over AOW en pensioenen

De pensioenwereld doet een klemmend beroep op politici om te stoppen met het zaaien van onrust over ouderdomspensioen AOW en de particuliere pensioenregelingen.

Dat schrijven de drie pensioenkoepels in een document met standpunten. De pensioenwereld (635 miljard euro beleggingen) volgt pensioengigant ABP die afgelopen weekeinde een vergelijkbare oproep deed. ABP, het verplichte pensioenfonds voor ruim een miljoen leraren en ambtenaren, is het grootste pensioenfonds van Nederland en aangesloten bij de grootste van de drie koepels, de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) die de oproep heeft ondertekend. De twee andere ondertekenaars zijn de stichting die de ondernemingspensioenfondsen (Opf) vertegenwoordigt en de Unie van Beroepspensioenfondsen (UvB).

„De vele discussies over de vergrijzing leiden tot bezorgdheid en onrust”, schrijven de pensioenkoepels. „Maar Nederland heeft een prima stelsel van oudedagsvoorzieningen.” De pensioenwereld verwerpt „politieke kortademigheid” en pleit voor een visie op vergrijzing op lange termijn, zoals een hogere arbeidsparticipatie en doorwerken tot 65 jaar.

In essentie wil de pensioenwereld zoveel mogelijk bestaande regelingen behouden zoals de verplichte deelname van werknemers, via hun werkgever, aan pensioenregelingen. Verder pleiten de pensioenkoepels ervoor dat zij hun werk mogen doen zonder politieke inmenging. „Zelfregulering speelt in alle veranderingen een grote rol”.

Het pleidooi van de pensioenkoepels tegen grote veranderingen staat haaks op eerdere adviezen van werkgeversorganisatie VNO-NCW, die wel de AOW wil veranderen: hogere pensioenleeftijd en meebetalen aan AOW door AOW’ers zelf.