Spijkenisse blijft UMTS-mast weren

De gemeente Spijkenisse blijft bij haar verzet tegen de plaatsing van UMTS-masten voor snel mobiel internet. Het gemeentebestuur geeft geen bouwvergunningen meer af voor de bouw van de masten. Ook heeft de gemeente een reeds verleende vergunning ingetrokken. Spijkenisse vindt dat er nog te veel onduidelijkheid bestaat over het effect van UMTS-straling op de gezondheid.

De mate waarin gemeenten UMTS-masten kunnen weren, is overigens beperkt. Zo is voor masten kleiner dan 5 meter geen bouwvergunning nodig.

Eind vorig jaar bleken er zo’n veertig gemeenten te zijn die de masten weerden, omdat bewoners in de buurt van de masten klaagden over bijvoorbeeld hoofdpijn of vermoeidheid. Verschillende gemeentebesturen gaven aan geen bouwvergunningen voor de masten meer te verlenen tot een wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van UMTS-straling op de gezondheid zou zijn afgerond. Dat in Zwitserland uitgevoerde onderzoek was in juni klaar. Ondanks dat de wetenschappers geen aanwijzingen vonden voor gezondheidsschade door UMTS-straling, bestaat bij de gemeente Spijkenisse nog steeds scepsis.

De reeds verstrekte bouwvergunning in Spijkenisse was voor een mast van KPN. Het telecombedrijf zegt dat het juridische stappen tegen de gemeente zal ondernemen. Voor aanbieders van mobiele telefonie betekent het verzet dat de ‘uitrol’ van hun UMTS-netwerken vertraging oploopt. Begin deze eeuw kochten zij voor honderden miljoenen euro’s licenties voor UMTS, wat een snellere vorm is van de mobiele telefonietechniek GSM. Zij kregen toen de verplichting om eind 2006 een UMTS-dekking te bieden van 70 procent. De bedrijven vinden het vreemd dat de centrale overheid hen deze verplichting stelt, terwijl lokale overheden hen tegenwerken.

De actiegroep Stop UMTS is verheugd dat Spijkenisse zijn verzet tegen de masten volhoudt. De groep vindt dat het Zwitsers onderzoek geen uitsluitsel geeft over de gevolgen van UMTS-straling. Wetenschappers van onder meer de Gezondheidsraad zijn het er echter over eens dat de straling geen kwaad kan. Volgens hen is het zeer moeilijk om te bewijzen dat een effect er níét is.