Ruzie in raad om weglakken naam

Halverwege de gemeenteraadsvergadering gisteravond in Nijmegen is de complete oppositie weggelopen en niet meer teruggekeerd. Het gebeurde na een hoog oplopende ruzie over het besluit van burgemeester en wethouders om kandidaten voor een functie bij de gemeente vanaf 1 augustus anoniem te laten solliciteren. B en W willen hun namen op de sollicitatiebrieven weglakken, om te voorkomen dat bij de selectie wordt gediscrimineerd op afkomst.

De zes oppositiepartijen plus de PvdA, die met GroenLinks en SP de coalitie vormt, hebben zich steeds verzet tegen het plan. Ze werden daarbij gesteund door organisaties van allochtonen en andere belangenverenigingen. Bovendien, zo stelden de partijen, zijn soortgelijke experimenten in België en Frankrijk mislukt.

Ben van Hees van de eenmansfractie Nijmegen Nu diende een motie in waarin hij burgemeester Guusje ter Horst (PvdA) en haar partijgenoot wethouder Hannie Kunst vroeg te stoppen met het anonimiseren van sollicitatiebrieven. „Bij de discussie daarna ben ik van verbazing bijna van mijn stoel gevallen”, vertelt fractieleider Rob Bloem van het CDA vanochtend. „Raadslid Alard Beck van de PvdA stak een gloedvol betoog af waarin hij liet blijken het helemaal met Van Hees eens te zijn. Zijn laatste woorden tegen B en W waren: ‘We zijn echt verbijsterd dat u doorzet, ondanks alle terechte bezwaren’. Vervolgens verklaarde hij doodleuk dat de PvdA de motie van Van Hees niet steunde”, aldus Bloem. De oppositie was „compleet verrast”, bevestigt VVD’ er Peter-Paul Leferink.

De motie werd afgewezen; er volgde een schorsing, waarna Bloem namens de oppositie verklaarde geen deel uit te willen maken „van besluitvorming die de democratie geweld aan doet”. De oppositiepartijen stapten op. De PvdA diende nog een volgens de oppositie „halfzachte” motie in: een voorstel om het experiment rondom het anoniem solliciteren niet voor één jaar en niet voor alle gemeentelijke diensten in te voeren. Bloem: „De collegepartijen steunden die motie, met als argument dat ze het college niet onderuit wilden halen. Dat is voor de oppositie onacceptabel.”