NRC PERSONALIA

De Nederlandse diplomaat Daan Everts is benoemd tot speciale afgezant van de NAVO in Afghanistan. Dat heeft de secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer, vandaag in Brussel bekend laten maken. Everts zal de politieke en militaire steun van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie aan de Afghaanse regering gaan coördineren. Hij zal daarbij nauw samenwerken met de NAVO-stabilisatiemacht ISAF,de Verenigde Naties, andere vertegenwoordigers van de de internationale gemeenschap, en deAfghaanse regering. Ambassadeur Everts leidde eerder onder meer de Europese Monitoring Missie in het voormalig Joegoslavië en de missies van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) in Albanië en in de Servische provincie Kosovo.