Nieuwe afwijzing VN-macht Darfur

Khartoum, 24 aug. De in Soedan regerende partij heeft een ontwerpresolutie van de VN-Veiligheidsraad verworpen die voorziet in stationering van een VN-vredesmacht in de regio Darfur. De Soedanese media meldden vandaag dat het Brits-Amerikaanse voorstel in de ogen van de Nationale Congrespartij van president Bashir een schending vormt van de nationale soevereiniteit. Khartoum heeft zich steevast verzet tegen plannen de huidige, zwakke vredesmacht van de Afrikaanse Unie door een sterkere VN-macht te vervangen. Soedan wil aan de hand van het vredesplan van mei het conflict oplossen. De situatie is intussen echter verslechterd.