Mogelijk beperking Bulgaren

Het is onzeker of Roemenen en Bulgaren straks zonder beperking als werknemers in Nederland mogen werken, als de landen begin volgend jaar toetreden tot de EU. Het kabinet heeft daarover nog geen beslissing genomen.

De Roemenen en Bulgaren zullen volgens het kabinet in ieder geval niet automatisch het lot volgen van de groep die in de volksmond ‘de Polen’ is gaan heten: de inwoners uit de tien landen die in 2004 bij de Europese Unie kwamen. Vrijwel alle ‘oude’ lidstaten hebben toen de toegang van werknemers uit die landen beperkt.

Als het aan het kabinet ligt wordt die beperking op 1 januari 2007 opgeheven, en kunnen werkgevers zonder vergunning Polen en andere Oost-Europese werknemers in dienst nemen. Maar de Tweede Kamer heeft onder druk van de vakbeweging geëist dat er maatregelen komen die verdringing van Nederlandse werknemers tegengaan. Zo moet het toezicht op naleving van regels voor arbeidsomstandigheden en minimumloon worden aangescherpt.

Maar ook als de beperkingen voor de Polen verdwijnen, is niet uitgesloten dat toegang van Roemenen (ruim 22 miljoen inwoners) en Bulgaren (7,5 miljoen inwoners) tot de arbeidsmarkt wél wordt beperkt, zegt een woordvoerder van staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken, VVD). Het is onduidelijk of er nu in de Tweede Kamer een meerderheid voor zo’n beperking is. Eddy van Hijum van het CDA zegt dat er ook voor deze landen een overgangsregeling moet komen, net als eerder voor de tien nieuwe lidstaten. De partij van VVD-er Hans van Balen is voor onbeperkte toegang van onderdanen van alle lidstaten.

Dit voorjaar stemde de Kamer in met voortzetting van de onderhandeling met de toetreders, met als doel dat zij op 1 januari 2007 toetreden.