Misstanden op veemarkt gefilmd

Amsterdam, 24 aug. Stichting Dierenrecht Nederland stapt naar justitie om een einde te maken aan door haar geconstateerde misstanden op veemarkten in Leeuwarden en Utrecht. De organisatie legde dit jaar en in 2005 op film vast dat koeien op de veemarkten werden mishandeld. Zieke en gewonde dieren zouden geen enkele zorg ontvangen en twaalf uur of meer zonder water of voer vastgebonden staan. De Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV) vindt dat de twee veemarkten ten onrechte in het beklaagdenbankje staan voor incidenten die zij al enige tijd proberen uit te roeien. De bond wijst erop dat in de periode dat de opnamen werden gemaakt ongeveer 60.000 runderen zijn aangevoerd. ”In verhouding met dit grote aantal is slechts sprake van een zeer beperkt aantal incidenten”, aldus de NBHV.