Meer gasten voor hotel en restaurant

Voorburg, 24 aug. De omzet in de horeca is gegroeid. Vooral hotels en restaurants kregen meer gasten in het tweede kwartaal van dit jaar. Hotels draaiden bijna 9 procent meer omzet in de maanden april, mei en juni ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Omzet van restaurants groeide met 6,6 procent. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De horecasector groeit al meer dan een jaar.