Leids referendum over tracés van Rijn- en Gouwelijn

Leiden, 24 aug. Inwoners van Leiden kunnen zich op 7 maart in een bindend referendum uitspreken over de Rijn- en Gouwelijn tussen Gouda en Katwijk. Daar hebben de gemeente en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland afspraken over gemaakt, zo maakten ze gisteren bekend. De bevolking kan een keuze maken uit twee tracés voor de lightrailverbinding. Een van de twee routes loopt door het centrum van Leiden. Het alternatieve tracé loopt om de stad heen. Vooral tegen het traject door de binnenstad bestaat in Leiden veel weerstand. De route om de stad heen is een optie. De provincie wil als opdrachtgever wel eerst kijken of de kosten en de baten (kaartjesverkoop) ervan aanvaardbaar zijn. Het referendum vindt volgend jaar tegelijk plaats met de Statenverkiezingen.