Knalpotzin Wieringa goed voor prijs

Tommy Wieringa heeft de beste zin van het afgelopen jaar geschreven. De redactie van het literair tijdschrift Tzum maakte vandaag bekend dat een zin uit Wieringa’s roman Joe Speedboat is bekroond met de Tzumprijs. De zin luidt: „De knalpijpen glansden als bazuinen, de wereld leek te verschroeien in allesverzengend lawaai wanneer de jongens het gaspedaal intrapten met de koppeling in, alleen om te laten weten dat ze bestonden, zodat níemand daaraan zou twijfelen, want wat niet weerkaatst, bestaat niet.” Het is een zin die, volgens Tzum, de hele roman weerspiegelt. Wieringa, eerder genomineerd voor de Librisprijs, de AKO-prijs en de Gouden Uil, krijgt een bokaal en 42 euro, één per woord in de winnende zin.

Uit de nominaties voor de prijs blijkt dat de voorkeur van de Tzum-redactie voor het werk van Wieringa groot was: tien van de 28 genomineerde zinnen waren van zijn hand. Andere genomineerden waren Bernlef („Een mens kan zichzelf als een horloge opwinden” uit De onzichtbare jongen), Stefan Brijs („Daarna was uit zijn mond weer de onhoudbare woordenstroom gekomen waar zij met haar stem al voorlezend tegen in moest roeien” uit De engelenmaker), Sanneke van Hassel („Ze is bang voor honden die buiten slapen, die niet zijn om voeten te warmen maar om met tanden als hekken bezit te verdedigen’, uit IJsregen) en Henk van Woerden („Kurts Rudolfje ging stijf in de houding staan, als een natie die één leger is, met een hazelnoten helmpje op” uit Ultramarijn).

Vorige winnaars van de Tzumprijs waren onder anderen Doeschka Meijsing, Stijn Aerden en Ilja Leonard Pfeijffer.