Iets te dik zijn vergroot al sterftekans

Twee grote epidemiologische studies die vandaag verschenen, ondersteunen het idee dat overgewicht al schadelijk is voordat het vetzucht mag heten, met name voor vrouwen.

De studies, waarvan de één uitgevoerd is in de Verenigde Staten en de andere in Zuid-Korea, zijn gepubliceerd in het medische tijdschrift The New England Journal of Medicine.

Hoewel het idee gangbaar is dat overgewicht al een risico oplevert wanneer iemand een Body Mass Index (BMI) heeft van boven de 25, verschenen de afgelopen paar jaar ook wetenschappelijke artikelen die lieten zien dat de schadelijke effecten beginnen bij een BMI van 30. Pas dan wordt gesproken van ernstig overgewicht of vetzucht.

Aan de Amerikaanse studie deden ruim een half miljoen mannen en vrouwen mee, die minstens 50 jaar oud waren. Gekeken werd hoe groot de kans was dat de deelnemers in de tien volgende jaren overleden.

Die kans was het grootst voor de mensen die de hoogste BMI hadden. Vrouwen hadden al een grotere kans om dood te gaan als ze bij het begin van de studie overgewicht hadden; mannen niet. De relatie tussen gewicht en sterftekans werd echter veel duidelijker als werd gecorrigeerd voor roken. Roken vertro-ebelt het verband tussen overgewicht en de kans om dood te gaan, omdat mensen ervan afvallen maar toch eerder doodgaan. Ook beschouwden de onderzoekers het BMI op vijftigjarige leeftijd, dus toen de deelnemers iets jonger waren.

Rekening houdend met die factoren hadden mensen met ‘normaal’ overgewicht 20 tot 40 procent meer kans om binnen tien jaar dood te gaan. Voor mensen die nog meer overgewicht hadden, liep het risico veel hoger op – tot 200 à 300 procent. De Koreaanse studie vond ook dat de sterftekans voor niet-rokende vrouwen al bij gering overgewicht opliep, vanaf 26,5 om precies te zijn. Voor mannen gold dit niet.

De Koreaanse onderzoekers hielden ook bij waaraan de deelnemers waren doodgegaan; door vetzucht liep vooral de kans op hart- en vaatziekten op, en op kanker. Mensen die te licht waren, hadden meer kans op longziekten.

Overigens verscheen vorige week een studie in The Lancet die aantoonde dat bij mensen die al hart- en vaatziekten hebben, pas een zeer hoog BMI de kans verhoogt om te overlijden. Hier ging het echter alleen om sterfte op de korte termijn.