Hogere winst voor Friesland Bank

Leeuwarden, 24 aug. Friesland Bank heeft de nettowinst het afgelopen halfjaar met bijna 165 procent verhoogd tot 91,5 miljoen euro. De winstsprong is voor een belangrijk deel te danken aan verkoopwinsten van 76 miljoen euro op effecten en deelnemingen, waaronder een belang van 5 procent in het beursgenoteerde Kas Bank. Het bankbedrijf uit Leeuwarden verwacht dat de nettowinst over heel 2006 circa 100 miljoen euro zal bedragen.