Extra geld voor verpleeghuizen

Den Haag, 24 aug. Het kabinet trekt de komende vijf jaar 431 miljoen euro extra uit voor verpleeghuizen. Ook wil het de stijging van de zorgpremies dempen. Pagina 3