UNIFIL mag zich verdedigen

De voorgestelde geweldsinstructie voor de uit te breiden VN-vredesmacht UNIFIL in Zuid-Libanon machtigt de soldaten uit zelfverdediging het vuur te openen en geweld te gebruiken om burgers te beschermen en het Libanese leger te helpen gewapende infiltraties of wapensmokkel vanuit het buitenland te verhinderen. De instructie, vervat in een 21 pagina’s tellend document, is gebaseerd op het mandaat dat de Veiligheidsraad heeft neergelegd in resolutie 1701 van 11 augustus, die leidde tot het staakt-het-vuren tussen Israël en de Libanese organisatie Hezbollah. Ontwapening van Hezbollah is geen onderdeel van het mandaat.

Het document is vorige week op een bijeenkomst in New York voorgelegd aan potentiële troepenleveranciers door het VN-departement voor Vredesoperaties dat 13.000 militairen zoekt, van wie 3.500 volgende week. De Verenigde Naties zoeken voor die voorhoede in principe troepen uit Europa, dat nog aarzelt onder verwijzing naar de vaagheid van het mandaat. Alleen Italië heeft nu 2.000 tot 3.000 man troepen én de leiding over UNIFIL aangeboden. Vijay Nambiar, een speciale adviseur van VN-secretaris-generaal Kofi Annan, zei gisteren op een persconferentie dat geen van de potentiële leveranciers om een ingrijpende aanpassing van de geweldsinstructie had gevraagd.

Vanmiddag komen hoge veiligheidsfunctionarissen van de Europese Unie in Brussel bijeen om over de uitbreiding van UNIFIL te praten. Diplomaten zeiden vanochtend daar geen doorbraak te verwachten. Vrijdag volgt op verzoek van Italië een bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken, waaraan naar wordt verwacht ook Annan zal deelnemen. Overigens hebben verscheidene Aziatische landen, waaronder Indonesië, Maleisië en Bangladesh troepen aangeboden. Maar Israël heeft laten weten geen troepen te accepteren uit landen waarmee het geen diplomatieke relaties onderhoudt.

Een hoge afgezant van de VN, Terje Roed-Larsen, zei gisteren dat de veiligheidssituatie in Zuid-Libanon de komende twee tot drie maanden nog „kwetsbaar” zal blijven. Hij drong aan op snelle stationering van extra VN-troepen om te voorkomen dat het fragiele staakt-het-vuren in elkaar stort. Ook het Libanese regeringsleger is nog niet in zijn aangekondigde sterkte van 15.000 man in het gebied aanwezig. In een bufferzone in het grensgebied met Israël zitten nu nog honderden Israëlische militairen. Israël heeft meegedeeld deze posities alleen aan VN-militairen te willen overdragen, niet aan het Libanese leger. (AP, Reuters)