Radboud-ziekenhuis schrapt 220 banen

Bij het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen verdwijnen het komende jaar 220 banen. Het gaat om 200 functies in ondersteunende diensten als ict en het facilitair bedrijf en twintig banen van medisch specialisten. Dat heeft woordvoerder W. Verhoeven van het UMC St. Radboud vanmiddag bevestigd. Hij sluit gedwongen ontslagen niet uit.

Verhoeven zegt dat het schrappen van de banen nodig is in verband met „ombuigingen” als gevolg van onder meer de stijgende personeelskosten. In de komende twee jaar moet het Nijmeegse UMC – in de volksmond het Radboud-ziekenhuis – 28 miljoen euro bezuinigen, waarvan het in 2007 20 miljoen wil realiseren. „Daarvan is vijf miljoen rechttoe rechtaan bezuinigingen”, vertelt de woordvoerder. „Ze zijn noodzakelijk omdat de kosten sterker omhoog gaan dan de inkomsten.”

De laatste keer dat er mensen op grote schaal bij een ziekenhuis werden ontslagen was in december 2004. Bij het VU Medisch Centrum in Amsterdam werd toen vier procent van de vijfduizend banen geschrapt. Het ziekenhuis van de Vrije Universiteit moest toen achttien miljoen euro bezuinigen.

Volgens de woordvoerder wil het UMC St. Radboud in de toekomst meer geld investeren in wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Als voorbeeld van de vernieuwing noemt hij het realiseren van een elektronisch patiëntendossier, dat door „alle betrokkenen” – ziekenhuis, huisartsen, apotheker – kan worden geraadpleegd. „We kunnen dan afstappen van alle papieren dossiers.”

Het UMC St. Radboud zal alles in het werk stellen om boventallige werknemers een baan in de eigen organisatie aan te bieden, zegt Verhoeven. Vanaf het begin van dit jaar heeft het Nijmeegse UMC een vacaturestop. „We proberen het personeel via natuurlijk verloop te laten vertrekken.”

Bij het UMC St. Radboud werken 8.000 mensen, verdeeld over 6.000 formatieplaatsen.

Regiobestuurder M. Matser van vakbond CNV Publieke Zaak zegt eergisteren van de plannen van het UMC St. Radboud te hebben vernomen. De vakbonden wisten al langer dat er een sanering op komst was, legt hij uit. „Een profileringscommissie, met experts van buiten het UMC, heeft de interim- raad van bestuur van het UMC St. Radboud aanbevolen in te grijpen. Zoals elke organisatie moet ook het UMC efficiënt werken, daar hebben wij begrip voor.”

De vakbonden willen „een goeddoortimmerd sociaal plan” maken, en dat in september voorleggen aan hun leden en aan de raad van bestuur. „Wat ons betreft mag niemand van het personeel tussen de wal en het schip vallen, géén gedwongen ontslagen dus. UMC Radboud is een prachtig bedrijf, maar het heeft problemen.”

Het verdwijnen van 220 banen heeft niets te maken met het conflict dat zich dit jaar voordeed tussen de raad van bestuur en het eigen Hartcentrum, vertelt zowel Matser als Verhoeven. Bijna de hele raad van bestuur maakte plaats voor een interim-top. De Inspectie voor de Gezondheidszorg verbood in april hartoperaties in het ziekenhuis.