Plek beeld Van Gogh fout

Foto Jeroen Henneman

De geplande onthulling van het kunstwerk ‘De Schreeuw’ ter nagedachtenis van de vermoorde regisseur Theo van Gogh op 7 september gaat niet door. Kunstenaar Jeroen Henneman gaat bij nader inzien niet akkoord met de precieze plek waar het beeld komt te staan. In de bouwaanvraag die is ingediend, staat het beeld haaks op het hek aan het Oosterpark. Maar volgens Henneman gaat de opzet van het beeld zo verloren en moet het beeld parallel aan het hek komen te staan. Henneman: „Het moet zoals de bladzijde van een boek bekeken worden, zoals je ook een tekening van de voorkant wilt bekijken en niet vanaf de zijkant.”

Het roestvrijstalen kunstwerk, 4,5 meter hoog, verbeeldt het profiel van Van Gogh: aan de ene zijde is een schreeuw te zien, aan de andere kant een gesloten mond.

Als het beeld wordt gedraaid ontstaat een nieuwe situatie en moet opnieuw een bouwvergunning worden aangevraagd. De onthulling moet dan worden uitgesteld tot begin 2007.