'Met filosofiestudenten kun je tenminste praten’

NAAM: Niels Karsten

LEEFTIJD: 22 jaar

STUDIE: Filosofie van Recht en Sociale Wetenschap (en Bestuurskunde), vijfdejaars

AANTAL MEDESTUDENTEN: 10 in zijn jaar, 56 in totaal

„Met filosofiestudenten kun je tenminste de kroeg induiken en een goed gesprek voeren. Dat is met studenten die bestuurskunde studeren toch wat lastiger. Die zijn minder gewend om te discussiëren.

Ik doe twee masters: de ene is een Researchmaster Bestuurskunde en de andere Filosofie van Recht en Sociale Wetenschap. Ik heb ook naast elkaar twee bachelors afgerond. Bestuurskunde duurde drie jaar en de bachelor Filosofie anderhalf jaar.

Filosofie is een mooie aanvulling op mijn bestuurskundestudie. Alhoewel, aanvulling. Je leert vooral om vanuit verschillende perspectieven naar een bepaalde kwestie te kijken. Dat vind ik goed. Bestuurskunde onderzoekt bijvoorbeeld hoe de burger bij de politiek kan worden betrokken. En vanuit filosofie stel je je de vraag of je dat als samenleving wel wílt en hoe dat vorm moet krijgen.

Ik zou iemand niet snel aanraden alleen filosofie te studeren. Niet alleen uit carrièreperspectief, maar ook omdat het goed is om uit een andere studie een concreet denkkader te krijgen.

Alleen filosofie zou ik te abstract vinden. Door deze combinatie kan ik kritisch naar bestuurskunde kijken. Kritischer dan mijn medestudenten die alléén bestuurskunde doen. Al moet ik wel zorgen dat ik niet al te sceptisch word.

Ik ben vooral geïnteresseerd in wetenschapsfilosofie. Straks wil ik misschien promoveren op burgerparticipatie. Filosofie is dan een welkome aanvulling. Kritisch kijken naar bestuurskunde, dat vind ik leuk. Wat zijn de veronderstellingen van bestuurskunde? Wat is een institutie? En: welke waarde moeten we hechten aan de resultaten van empirisch onderzoek?

Je leert bij filosofie een stelling in te nemen, waarover je meestal een paper moet schrijven ter verdediging. Dat is toch wel wat anders dan het uit je hoofd leren van feiten over de overheidsorganen en instituten.”

Jessica van Geel

Informatie over de studie op: www.eur.nl/fw/studiegids2006-2007/fvhrsw

    • Jessica van Geel