Liever geen Hells Angel als bewaker

De politie in Leeuwarden wil niet dat de president van de Hells Angels, Daniël Uneputty, als beveiliger aan het werk gaat. Het korps heeft daarom geweigerd een verklaring van goed gedrag voor hem af te geven. Dit blijkt uit een uitspraak van de bestuursrechter van de rechtbank in Leeuwarden op 4 augustus.

Een Fries beveiligingsbedrijf, had een verklaring van goed gedrag aangevraagd voor Uneputty. Alle beveiligers hebben die nodig voordat ze een vergunning krijgen om te werken. De president van de Angels heeft in het verleden als beveiliger gewerkt, maar is nu werkloos.

De politie in Leeuwarden wil niet inhoudelijk op de zaak ingaan. Volgens de advocaat van Uneputty, Vincent Kraal, vindt de politie het „gezien het imago van de Angels geen gezicht” als Uneputty ergens als beveiliger bij de deur staat. Maar hij heeft volgens Kraal geen strafblad. „Daarom kan hem de verklaring niet worden geweigerd.” Uneputty is, met 45 andere Angels wel als verdachte aangehouden in oktober 2005. Dat strafrechtelijk onderzoek naar criminele activiteiten van de Hells Angels loopt nog steeds.

De bestuursrechter oordeelde op 4 augustus dat de politie in Leeuwarden onvoldoende had onderbouwd op welke gronden de verklaring is geweigerd. De politie moet nu voor 12 september een nieuwe onderbouwing van het besluit geven.

Advocaat Kraal zegt dat er eerder een soortgelijke zaak heeft gespeeld. Big Willem, de vorige president van de Hells Angels is in het verleden een wapenvergunning geweigerd. Maar de Raad van State oordeelde toen volgens Kraal dat „het lidmaatschap van de Hells Angels alleen geen grond is voor die weigering.” En, vindt Kraal, dus ook niet voor het weigeren van een verklaring van goed gedrag. Een woordvoerder van de politie zegt dat dit een „interessante casus kan worden voor studenten rechten.”